Obveščamo vas, da predvidoma do 15. marca NE bomo prodajali naših izdelkov na tržnici.

Lahko nas obiščete na domačem naslovu v Bizoviku, po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 776 867.

Hvala za razumevanje!

about us Honey brandy, honey, mead, wax candles, honey wedding gifts, honey business gifts